MENÜ
×
Türkiye'nin en memnun müşterilerine sahip Sigorta Şirketi!
Hemen Teklif Al
Sigorta Teklifi Hattı 0850 346 34 44 0212 489 45 45
Teklif Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme


Sigortacılık alanında faaliyet gösteren ve İstasyon, Yenidoğan - Küçükçekmece İstasyon Mah Kömür Yolu Cad No 69/A Daire 1 adresinde yer alan, 0844-0449-3000-0646 MERSİS no’lu, Sigorta Şirketi. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de içeren kişisel bilgileriniz aşağıda açıklanan çerçevede kullanılabilecektir.

Kişisel Veri Nedir?

Size ait kişisel bilgiler:
Kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs)
IP
Adres ve telefon bilgileri
Araç ve plaka bilgileri
Banka hesap bilgileri
Aile durum bilgileri
Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgi
Her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Verileriniz Nasıl İşlenir?

Kişisel bilgileriniz;
Kaydedilebilir
Saklanabilir
Mevcut durumu yansıtmak üzere güncellenebilir
Aşağıda belirtilen detayda aktarılabilir
KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebilir

Kişisel Verileriniz Neden İşlenir?

Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak için
Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal şekilde ulaştığımız diğer kişisel bilgilerinizi de kullanarak) teklif sunmak için
İşlem sahibinin bilgilerini tespit etmek için
İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için Kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek için
Elektronik veya kağıt ortamındaki işlemlerle ilgili tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için
Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için
Talep ettiğiniz sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve düzenlediğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek için
Sigorta sözleşmesi düzenlendikten sonra bize iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil işlemlerini gerçekleştirebilmek için
İşlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi için veya yeni hizmetler sunulması amacıyla iletişim kurmak için

Kişisel Verileriniz Hangi Kişi ve Kuruluşlara Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla aşağıdaki kişi/kuruluşlara aktarılabilir ve onlar tarafından işlenebilir.
Ana hissedarımız
Yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren Sigorta Şirketi ve iş ortaklarına.
Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlar
Yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörler

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
Genel Müdürlük
Acenteler
Anlaşmalı olduğumuz sigorta brokerleri
İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler
www.sigortasirketi.com.tr adlı web sitemiz
0212 489 45 45 numaralı çağrı merkezimiz

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Saklanır?

Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı’na göre en az 10 yıl boyunca şirketimiz tarafından saklanır.

KVKK’nin 11. Maddesi Gereği:

Şirketimizin web sitesinde www.sigortasirketi.com.tr/kvkk adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin:
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanılabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Buna ek olarak internet sitemize girdiğiniz TC Kimlik Numarası, telefon, ad ve soyad gibi kişisel bilgileriniz de daha sonra tekrar kullanabilmeniz açısından çerezler vasıtasıyla kaydedilebilir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Detaylı bilgi Çerez Politikası’nda yer almaktadır.


Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
1.1 İstasyon, Yenidoğan - Küçükçekmece (İstasyon Mah.) Kömür Yolu Cad No 69/A Daire 1 / Küçükçekmece - İstanbul adresinde mukim Sigorta Şirketi ("Sigorta Şirketi") sigortacılık sektöründe hizmet vermekte olan bir şirkettir. Kullanıcı, Sigorta Şirketi'nin sağladığı hizmetlerden faydalanmak istemektedir.
1.2 Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme'de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedir.
1.3 Sigorta Şirketi ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.
2. Sözleşme'nin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu; Türkiye'de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca yetkili bir sigorta şirketi olan Sigorta Şirketi tarafından sunulan sigorta poliçesi satış hizmetinin ("Hizmet"), https://www.sigortasirketi.com.tr adresinde yer alan web sitesi ("Site") üzerinden, Sigorta Şirketi tarafından Kullanıcılar'ın paylaştığı bilgiler esas alınarak hazırlanan teklif ("Teklif") doğrultusunda çevrimiçi olarak satılmasına ilişkin olarak Kullanıcı ve Sigorta Şirketi'nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. Hak ve Yükümlülükler
3.1 İşbu Sözleşme'yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu, işbu Sözleşme ve Site'de yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul eder.
3.2 Kullanıcı, Site'den faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ancak Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı'nın onayı olmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metnikapsamında belirtilen haller dışında Hizmet kapsamı haricinde kullanılmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşılmayacaktır.
3.3 Kullanıcı, üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.
3.4 Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'in sağlanabilmesi, bazı bilgilerin Sigorta Şirketi'ye ibrazını zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri Hizmet'ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni'ndebelirtilen şekilde Hizmet'in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.
3.5 Kullanıcı, Site'de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.
3.6 Site'de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Sigorta Şirketi'ne aittir. Site'nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet'ten faydalanmanın ve Site kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar'ın (i) Site'nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site'ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet'ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site'ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site'de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site'nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Sigorta Şirketi ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site'nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Sigorta Şirketi sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
3.7 Site'de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Sigorta Şirketi'nin onayı olmadan link verilemez.
3.8 Sigorta Şirketi, Kullanıcı'nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Kullanıcı'ya rücu edilecektir.
3.9 Sigorta Şirketi, işbu Sözleşme'ye konu Hizmet'i, Sözleşme'de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.
3.10 Kullanıcı tarafından Teklif'in oluşturulması amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan bilgilere ilişkin bilgi güvenliği, Sigorta Şirketi’nin birinci önceliğini teşkil etmektedir. Sigorta Şirketi, Teklif almak üzere paylaşılan Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Sigorta Şirketi'nin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site'nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar'a aittir.
4. Hizmet Süreçleri
4.1 Kullanıcı, Teklif'in oluşturulması için, Sigorta Şirketi tarafından talep edilen kişisel bilgileri de dahil olmak üzere sigorta poliçesine ve kapsamına ilişkin bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Sigorta Şirketi'ne iletecektir.
4.2 Kullanıcı'ya uygun Teklif'in sunulması Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Teklif'i alamayabileceğini veya herhangi bir Teklif alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Sigorta Şirketi'nin sorumlu olmayacağını kabul eder. Sigorta Şirketi mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Teklif veya poliçe satın alma taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
4.3 Sigorta Şirketi işbu sözleşme ve Site'de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, talep/başvuru sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, talep/başvurunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, mevzuat ile belirlenen sınırlar doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
4.4 Sigorta Şirketi, Site'nin işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı'ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, Hizmet'in sunulması işbu sözleşme ile Site'nin ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesi ve poliçe bedelinin ödenmesine bağlıdır.
4.5 Kullanıcı, Site'de yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site'de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder. Üye; Site'de detaylı bilgileri yer alan Hizmetin ve Hizmet kapsamındaki poliçelerin uygunluğunun ve yeterliliğinin kendisi tarafından kontrol edildiğini ve Hizmeti ve Hizmet kapsamındaki poliçeleri alıp almama ve/veya teklif talebinde bulunma konusundaki kararını tamamen kendi takdiri doğrultusunda verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6 Site'de yer alan bilgiler, işbu Sözleşme ve Site'de yer alan kural ve koşullar; Hizmet'in sunulmasına ilişkin kural ve koşullar olup, Hizmet kapsamındaki sigorta poliçesinin kural ve koşulları ile ilgili olarak sadece bilgilendirici mahiyette değerlendirilecektir. Sigorta poliçesi ile ilgili kural ve koşullar mevzuat kapsamındaki poliçe metni, genel şartlar ve ilgili diğer belgeler ile belirlenmektedir.
5. Ödeme Koşulları
5.1 Kullanıcı tarafından Teklif'in kabul edilmesi halinde ilgili ödeme kredi kartı, banka transferi, ve Sigorta Şirketi tarafından zaman zaman belirlenebilecek olan diğer ödeme araçları vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.
5.2 Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Hizmet ücreti bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.
5.3 Kullanıcı, satın alma sürecinde geçerli kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak Sigorta Şirketi ile paylaşacağını ve bu bilgilerin Sigorta Şirketi tarafından saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Feragat
6.1 Sigorta Şirketi, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
6.2 Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Sigorta Şirketi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 6.3 Kullanıcı, Sigorta Şirketi’nin site 'ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site 'den veya site ‘ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
6.4 Sigorta Şirketii, kullanıcının site ‘ye bağlantısı sırasında veya site 'deki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
7. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.
8. Yürürlük
İşbu Sözleşme ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metniile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme'nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.
9. Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi
9.1 Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan koşullara ve Site'de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın faaliyetlerinin ya da varsa Site'ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Sigorta Şirketi, Kullanıcı'nın Site'yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Sigorta Şirketi tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Sigorta Şirketi tarafından feshedilebilecek ve verilmiş olan Teklif geri alınabilecektir.
9.2 Sigorta Şirketi, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet'e ilişkin yükümlülüklerini tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site üzerinden sunduğu Hizmet'i ve işbu Sözleşme'yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.
10. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
11. Muhtelif Hükümler
11.1 İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme'nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
11.2 Sigorta Şirketi, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Sigorta Şirketi'nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
11.3 Sigorta Şirketi herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site'de yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metnive Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site'yi yeniden organize etme, Site'nin ve Hizmet'in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Sigorta Şirketi tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metnive sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site'nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla Kullanıcı Sözleşmesine, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen kurumlarla paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.
Saygılarımızla

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

Türkiye'nin en büyük ve prestijli 30 sigorta şirketinden aynı anda 3 dakikada içerisinde teklif alıp karşılaştırabilirsiniz. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uyumlu sigortayı hemen almak için teklif formumuzu doldurun.
Acıbadem Sigorta
Ak Sigorta
Anadolu Sigorta
Allianz Sigorta
Ankara Sigorta
Atlas Mutuel Sigorta
Axa Sigorta
Corpus Sigorta
Demir Sigorta
Eureko Sigorta
Gig Sigorta
Gri Sigorta
Generali Sigorta
Groupama Sigorta
HDI Sigorta
Koru Sigorta
Neova Sigorta
Orient Sigorta
Ray Sigorta
Sompo Sigorta
Şeker Sigorta
TMT Sigorta
Türkiye Sigorta
Türk Nippon Sigorta
Unico Sigorta
Quick Sigorta
Zurich Sigorta

Sigortasirketi.com.tr Avantajları

Türkiye'nin en iyi 30 sigorta şirketinin birçok sigorta paketi arasından
en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!
Anlaşmalı Sigorta Şirketleri
30+ Farklı
Sigorta Şirketi
İndirimli Sigorta
Özel
İndirimler
Hızlı Teklif
İnternet üzerinden
3 dakikada satın alın
7/24 Destek
7/24
Hasar Destek

Kampanyalar ve Haberler

SİGORTA TEKLİFİ AL